EN / NL

Faunawatch zet zich in voor het welzijn en de bescherming van dieren middels activiteiten, educatie en projecten. Faunawatch is in 2012 opgericht door Tim & Ivi Huijsmans. Kenmerkend voor Faunawatch zijn de volgende punten:

  • Inzet voor bedreigde diersoorten door middel van het opzetten van projecten om populaties te behouden of te vergroten.
  • Onderzoek naar wildlife.
  • Opleiden van jongeren om te voorzien in inkomsten voor het gezin en de gemeenschap.
  • Zoveel mogelijk jongeren betrekken bij onze organisatie.
  • We houden er rekening mee dat dieren en mensen de wereld delen. Dit betekent dat we streven naar een veilig leefgebied voor dieren en een alternatieve inkomstenbron voor mensen die consequenties ervaren door de bescherming van dieren.
  • Zowel lokaal als internationaal actief.
  • Werkt uitsluitend met vrijwilligers. Neem een kijkje bij onze vrijwilligers opties!
  • Onafhankelijk en accepteert geen dubieuze giften.