EN / NL

Faunawatch zet zich in voor het welzijn en de bescherming van dieren door activiteiten, educatie en acties. Faunawatch is op 12 augustus 2012 opgericht door Tim & Ivi Huijsmans. Kenmerkend voor Faunawatch zijn de volgende punten:

  • Inzet voor bedreigde diersoorten.
  • Opleiden van jongeren tot imker om te voorzien in inkomsten voor het gezin en de gemeenschap. Lokale timmerlieden bouwen bijenkasten. Naaisters stikken beschermende kleding.
  • Onderzoek naar wildlife. Opzetten activiteiten om populaties te behouden of te vergroten.
  • Zoveel mogelijk jongeren betrekken bij onze organisatie.
  • Zowel lokaal als internationaal actief.
  • Platte organisatie, waardoor er geen sprake is van bureaucratie en we snel tot actie kunnen overgaan.
  • Uitsluitend werken met vrijwilligers. Neem een kijkje bij ons vrijwilligers opties!
  • Onafhankelijk en accepteren geen dubieuze giften.