EN / NL

Faunawatch zet zich in voor het welzijn en de bescherming van dieren door activiteiten, educatie en acties. Faunawatch is op 12 augustus 2012 opgericht door Tim & Ivi Huijsmans. Kenmerkend voor Faunawatch zijn de volgende zes punten:

  1. Wij zetten ons in voor bedreigde diersoorten: van klein tot groot, van de bij tot de olifant.
  2. Daarbij zijn we zowel lokaal als internationaal actief.
  3. We willen ook de jongeren zoveel mogelijk betrekken bij onze organisatie, wat je ook terugziet in de bestuurssamenstelling.
  4. Faunawatch heeft een platte organisatie, waardoor er geen sprake is van bureaucratie en we snel tot actie kunnen overgaan.
  5. We houden er rekening mee dat dieren en mensen onderdeel uitmaken van een groot samenhangend geheel en bevorderen bijvoorbeeld ook alternatieve leefgebieden voor dieren en alternatieve inkomstenbronnen voor mensen die door de bescherming van bepaalde diersoorten inkomsten zouden kwijt raken.
  6. We zijn onafhankelijk en accepteren geen dubieuze giften.