EN / NL

Deel 4: Tim en Gaston bezoeken berberapen in Marokko

Er zijn verschillende soorten problemen waar we mee te maken hebben i.r.t. de berberapen (barbary macaques).

De berberapen eten het fruit op dat door de schaapsherders wordt geteeld en vernielen de bomen. Hierdoor hebben ze geen inkomen van dit fruit. De netten die ze over de fruitbomen bevestigen, leveren geen oplossing op.

Dit soort gezinnen worden tijdens zogenaamde farshifts bezocht om over oplossingen te praten. Deze farshifts vinden 3x per week plaats en een dergelijke dienst duurt 7 uren. De scouts spreken met een andere afdeling binnen IFAW over mens-dierconflicten om tot structurele oplossingen te komen. Vanzelfsprekend zijn dit complexe problemen.

Een groot probleem is het zwerfafval. In Marokko wordt bijna afval gewoon op de grond gegooid en ook het bos is er mee bezaaid. De apen eten soms plastic en gaan er dan aan dood. Op enkele plaatsen waar vuilnisbakken staan, halen de apen prullenbakken leeg op zoek naar voedsel. De toeristen dienen dus het afval mee naar huis te nemen. Een team van 5 personen ruimen gedurende 4 uren per week zoveel mogelijk afval op.

Er vindt ook illegale boskap plaats, wat natuurlijk negatief is voor het leefgebied van de apen. Er staan hoge straffen op, maar is lastig te bestrijden. De scouts registreren alle geconstateerde feiten hieromtrent. Een eikenboom van 10 jaar oud is pas 50 centimeter hoog en zelfs bomen van meer dan 80 jaar zijn nog niet volledig volgroeid. Het duurt dan ook extreem lang, voordat illegale boskap kan worden opgevangen.

Born to be Wild is een initiatief van Stichting AAP, uitgevoerd in samenwerking met IFAW en mogelijk gemaakt door de deelnemers van de Postcode Loterij.