EN / NL

Bescherm de olifanten en chimpansees van Oeganda

De Afrikaanse olifant is gecategoriseerd onder kwetsbaar op de Rode Lijst van de IUCN. Er moet dus dringend actie worden ondernomen om te voorkomen dat de soort bedreigd wordt. Dat is zeker ook nodig voor de oostelijke chimpansee, die al bedreigd is. De olifanten- en chimpanseepopulaties worden voornamelijk bedreigd door illegale stroperij, verlies van leefgebied door ontbossing en conflicten met de mens door bevolkingsgroei. Conflicten tussen mens en dier zijn een van de grootste uitdagingen waarmee de wilde dieren uit deze streek worden geconfronteerd. Het probleem is aan het escaleren en vereist onmiddellijke actie, want gewassen en mensenlevens gaan verloren in het conflict. Uit wraak voor de vernietigde gewassen en verloren mensenlevens gaan mensen op hun beurt genadeloos wilde dieren doden. Er is dus dringend een mentaliteitsverandering nodig bij de mensen, zodat ze kunnen leren samenleven met de wilde dieren.

In Oeganda is de olifantenpopulatie sinds de jaren zeventig drastisch gedaald, voornamelijk door commerciële stroperij. Sinds het begin van de jaren 2000 is de populatie echter weer gaan toenemen. Toch zijn er nog problemen die moeten worden aangepakt, met name de stroperij en het verlies van leefgebied, waardoor de migratieroutes van olifanten worden verstoord. WCS-conservatiewetenschapper Andrew Plumptre heeft populaties van oostelijke chimpansees onderzocht in de meeste landen waar ze voorkomen. Hij schat dat er in Oeganda zo’n 5000 leven.

Olifanten en chimpansees zijn zowel op ecologisch als op economisch vlak heel belangrijk voor Oeganda. Dit project draagt bij aan de bescherming van deze soorten door middel van populatieonderzoek en initiatieven die conflicten tussen mens en natuur proberen te verzachten. We willen 4 doelen bereiken:

  1. Onze kennis van de olifanten- en chimpanseepopulaties uitbreiden.
  2. Conservatie-initiatieven opstarten om conflicten tussen mens en dier te verzachten.
  3. De plaatselijke bevolking bewust maken van het probleem en alternatieve bronnen van inkomsten zoeken.
  4. Ecologische verbindingszones aanleggen door bomen te planten.

Het project vindt plaats in West-Oeganda, waar verschillende nationale parken met significante olifanten- en chimpanseepopulaties zijn.