EN / NL

Project bijenbescherming 2.0

We vragen hernieuwd aandacht voor de problematiek ten aanzien van bijen en insecten.

Faunawatch heeft 68 bijenhotels geplaatst in Zuid-Limburg in het kader van ons bijenbeschermingsproject. We hebben tevens bijenhotels aangeboden aan (oud-)minister Ploumen, diverse burgemeesters en het bestuur van het waterschap. Ook  hebben we op een aantal plaatsen biologisch bijvriendelijk bloemenzaad gezaaid en bloembollen geplant. Naar aanleiding van dit project heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken Tim en Ivi verkozen tot Nederlands wereldverbeteraars van het jaar.

Daarnaast hebben we in een samenwerkingsverband met het ivn Limburg en het cnme een project gedaan. Op initiatief van de provincie Limburg hebben de 3 organisaties op 140 scholen eenzelfde aantal bijenhotels geplaats. Al deze bijenhotels waren identiek aan elkaar en werden aan een muur gehangen. Tim en Ivi hebben de officiële opening van het project verricht in het bijzijn van de provincie Limburg, de scholen, de politiek, de 3 organisaties, de media en belangstellenden.

We richten ons nu met name op de 34 bijenhotels die in groot-Meerssen staan. Over de andere 34 bijenhotels (toevallig hetzelfde aantal) die in omringende gemeenten staan, hebben we met diverse partijen contact. Dit geldt tevens voor het onderhoud van de 140 bijenhotels.

De staat van de 34 bijenhotels zijn samen met de gemeente Meerssen gecontroleerd. Van deze 34 werden er 5 opgeknapt en 3 vernieuwd.

In een volgende ronde hebben we gekeken naar de zaaimogelijkheden. Deze zijn per bijenhotel in kaart gebracht. We hebben gemengd biologisch bijvriendelijk bloemenzaad gekocht met de volgende soorten: phacelia, boekweit, gele mosterd, koriander, juffertje in het groen, goudsbloem, korenbloem, bladrammenas, malva, komkommerkruid, dille, serradella en zonnebloem.

Donderdag 12/4 scholenproject

Op 12/4 ging Faunawatch om 8.30 uur met 2 groepen van 26 leerlingen en 2 leerkrachten van basisschool de Gansbeek 3,9 kilometer wandelen, waarbij we 3 bijenhotels bezochten. Beide groepen liepen in tegenovergestelde richting en we hadden de zaaiplekken gemarkeerd, zodat iedere groep de helft kon bewerken.
Voor in het Proosdijpark hadden we 830 bloembollen gekocht om in te planten. De gemeente had ons 4 geschikte locaties aangegeven en zij zouden vooraf grond neerleggen om het zaaisel te bedekken.
In het Proosdijpark hebben we ook een “bijen quizzz” gedaan met 16 meerkeuzevragen en 1 open vraag. In het park kreeg iedereen iets lekkers en het winnende groepje van de kwis kreeg nog een kleinigheidje.
Er hadden zich nog meer scholen en klassen opgegeven, maar het was natuurlijk van belang dat we de activiteit veilig konden doen en daarom beperkten we het aantal leerlingen.

Er was een fotograaf van Meer/Vandaag aanwezig.

Zondag 22/4 landelijke zaaidag

Het programma van Faunawatch voor 22/4 voor het zaaien en het bedekken van het zaaisel met goede grond, was als volgt:

  • 09.00 uur Geulle: bijenhotel Bruggelkes
  • 09.15 uur Bunde: bijenhotel Meerstraat
  • 09.30 uur Weert: bijenhotel Weert
  • 09.45 uur Rothem: bijenhotel witte hoek (wordt opnieuw geplaatst)
  • 10.15 uur Meerssen: bijenhotel Proosdijpark
  • 10.30 uur wethouder Houben bij bijenhotel Proosdijpark, Meerssen
  • 10.45 uur Ulestraten: bijenhotel Pastoor van Eijsstraat

Media was aanwezig.