EN / NL

Meldpunt dierenleed België

Zowel buiten, maar ook zeker binnen vindt veel dierenleed plaats. Ook jij kan iets doen, door dit te melden. Jouw signaal kan het begin zijn van een oplossing. Ben je getuige van dierenmishandeling? Denk jij dat dieren verwaarloosd worden? Meld het ons via onderstaand meldingsformulier. Ook als je advies wil of wilt overleggen, neem dan contact met ons op.

Bij een melding is het van belang dat er zoveel mogelijk gegevens worden aangereikt. Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen feiten en vermoedens. In beide gevallen kan er een mail worden gestuurd.

Benodigde informatie:

  • om welk(e) dier/dieren gaat het;
  • de exacte locatie;
  • wat er aan de hand is;
  • foto’s en filmpjes kunnen ter ondersteuning dienen.

 

Wat gebeurt er met een melding

Aangezien er wellicht een link is tussen jou als melder en de veroorzaker van het probleem, blijft u via ons buiten het vizier van de veroorzaker. Wij nemen voor u contact op met de politie en zorgen ervoor dat er ook iets mee wordt gedaan.

Meldformulier