EN / NL

Opvang voor waterschildpadden

Als je wandelt langs een vijver, dan zie je ze regelmatig: de roodwangschildpadden. Deze schildpadden horen niet thuis in de Nederlandse natuur. In 2016 is de handel in deze diersoort verboden, aangezien het een grote bedreiging vormde voor de populatie in Mexico en Amerika. In Nederland (en natuurlijk ook in andere landen) werden deze dieren vaak vanuit een impuls aangeschaft, maar ze kunnen wel 25 jaar oud worden. Het gevolg was dat veel mensen de schildpadden uitzetten in de natuur. 

Deze schildpadden vormen echter een bedreiging voor onze lokale diersoorten. Ze eten namelijk o.a. amfibiën en vissen. 

Een oplossing voor dit probleem is het opstarten van een opvang. Een opvang waar de schildpadden de rest van hen leven een goede verzorging krijgen. Faunawatch werkt momenteel aan het opzetten van een dergelijke opvang. Op deze manier worden zowel de schildpadden als de lokale biodiversiteit beschermd.