EN / NL

Stalbranden Europa

Het aantal stalbranden neemt de afgelopen jaren toe. In de afgelopen tien jaar zijn zo’n anderhalf miljoen dieren in Nederland omgekomen bij stalbranden. Even een vergelijking die natuurlijk mank gaat, maar bedoeld om zaken in perspectief te zetten. Als we dat aantal van 1.500.000 omgekomen dieren zouden uitzetten op de Nederlandse bevolking van 17.080.000 mensen, dan zou dat betekenen dat bijna 8,8% van de bevolking zou doodgaan aan brand. Als we bijvoorbeeld kijken naar het aantal verkeersdoden, dan ging dat in 2017 om 637 mensen. Om dit aantal nog lager te maken, worden er miljoenen gestoken in het veiliger maken van het verkeer en voor 1.500.000 verbrande dieren (gemiddeld 150.000 per jaar) dieren, wordt er bijna niets gedaan.Zoals blijkt uit de cijfers heeft het Actieplan 2012/2016 niet direct geleid tot afname van het aantal stalbranden. Weliswaar zijn stallen van ná 2014 een stuk meer brandveilig, maar het overgrote deel van de stallen stamt van vóór dit jaar. En aangezien de levensduur van stallen tussen de 25 en de 40 jaar is, zal het decennia duren voor het aangepaste bouwbesluit in het actieplan grootschalig verschil gaat maken. Als we uitgaan van 25 tot 40 jaar en de cijfers van de afgelopen 10 jaar extrapoleren, zullen er nog tussen de 3.750.000 en 6.000.000 dieren sterven door stalbranden. Als we weten dat er zoveel dieren nog gaan sterven, waarom nemen we dan niet op kortetermijnmaatregelen. Daar zouden miljoenen levens mee gered kunnen worden.

Link naar volledig PDF