EN / NL

Vogelenmarkt Antwerpen

Wekelijks worden er in België vogelmarkten georganiseerd. Op deze markten worden dieren verkocht zoals konijnen, hamsters, cavia’s, pluimvee en exotische vogels. Specialisten van Faunawatch hebben onderzoek gedaan naar het welzijn van de dieren op de “Vogelenmarkt” van Antwerpen, gebaseerd op de 5 vrijheden, waarop de door de Europese Unie aangenomen wet voor de verbetering van het welzijn van dieren is gebaseerd.

Uit dit onderzoek is gebleken dat er ernstige problemen zijn voor het welzijn van de dieren op vogelmarkten. Ze ervaren stress en angst. Ze worden in kleine kooitjes gehouden en vaak met veel dieren bij elkaar. Daarnaast werken dergelijke markten ook impulsaankopen in de hand. Dit zorgt ervoor dat er meer dieren worden verwaarloosd of in asielen terecht komen. Ook al lijkt de zorg voor een dier als een kanarie of een papegaai misschien gemakkelijk, om deze dieren écht een goed leven te geven komt heel wat bij de verzorging kijken.

Tevens zorgt het samenbrengen van zoveel gestreste dieren ook voor een verhoogde ziekteoverdracht, wat ook negatieve gevolgen heeft voor de dieren. Daarnaast kan de markt ook een risico vormen voor de volksgezondheid. De markt is namelijk mogelijk een bron voor de verspreiding van de papegaaienziekte, waar ook mensen mee besmet kunnen raken.

Deze markten zorgen dus voor een groot probleem voor het welzijn van de dieren, verhogen de kans op impulsaankopen en vormen een risico voor de volksgezondheid. Een oplossing voor al deze problemen is het verbieden van dergelijke markten. Faunawatch zet zich in voor dit doel.

Bovenstaand is een summiere weergave van alle bevindingen. Verdere informatie kan verstrekt worden.

Update

Onlangs heeft de Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts n.a.v. ons onderzoek het volgende aangegeven: “Naar mijn mening is een verbod op de verkoop van alle levende dieren op markten een goede maatregel om het dierenwelzijn te bewaken. De verkoop van dieren op vaste verkooppunten biedt immers meer mogelijkheden voor degelijke huisvesting en verzorging van de dieren en vermijdt daardoor ook overbodige verplaatsingen.”

Tevens hebben we ook van verschillende parlementariërs een positieve reactie gekregen op ons onderzoek. We hopen dat dit een ingang vormt voor verandering. We blijven druk uitoefenen op de Belgische overheid om actie te ondernemen.